"NF zesilovač s LM386 s NÍZKÝM ŠUMEM"


Celý článek z úvodní strany..


LM386 s nízkým šumem – kouzlo č.1

 Mnozí konstruktéři používají ve svých zařízeních v NF stupních integrované zesilovače LM386 resp. jejich obdoby této řady. Obliba těchto zesilovačů pramení pravděpodobně z jednoduchosti jejich použití a snadné dostupnosti u prodejců. Protože i jejich cena je vcelku příznivá, stále se objevují nová zapojení využívající tyto obvody.

 

Pokud jste však někdy takové zapojení realizovali, brzy jste zjistili, že právě tyto obvody trpí jednou nectností, kterou je velký šum. Ten znehodnocuje přijímací řetězec předcházející NF obvodům a proto na tento obvod již mnozí zanevřeli. Kouzlo, které pomůže výrazně snížit šum tohoto zesilovače můžete vidět na následujícím obrázku:

Když tuto úpravu popsalo několik konstruktérů ve svých zapojeních (poprvé se objevila v Oklahoma QRP News Letter a poté ji popsal např. KA4UOS ve Spratu č.79) na internetových stránkách, pro mnoho majitelů zařízení s těmito obvody to byla výzva. Přidání jednoho rezistoru a jednoho kondenzátoru mezi pin 8 a výstup zlepšovalo šumové vlastnosti tohoto obvodu natolik, že obliba tohoto zesilovače začala opět stoupat. Kdo již zatratil konstrukci přijímače nebo malého tcvru s LM386 na NF stupni byl rozhodnut ji vyzkoušet právě kvůli této úpravě.
    Další úpravu ke snížení šumu, kterou mohu vřele doporučit z vlastní zkušenosti je snížení napájecího napětí pro LM386. Není nutné napájet jej napětím 9V nebo dokonce více. Obvod pracuje zcela spolehlivě od nap. napětí 4,5-5V (kromě LM386N-4, který má min. napájecí napětí 5V) a jakékoliv zvyšování nap. napětí zvyšuje šum zesilovače ! Pokud tedy do svého zařízení přidáte jednu Zenerovu diodu a snížíte její pomocí nap. napětí pro LM386 na 4,5-5V v kombinaci s úpravou viz výše, budete pravděpodobně překvapeni jakého zlepšení doznal přijímač přes svou jednoduchost. Katalogový list LM386 najdete na http://downloads.solarbotics.com/PDF/LM386.pdf nebo ZDE (pdf, 264 kB)

MNI 73 Petr, OK1RP

 


Aktualizováno: 22.10.2006

Radioamatérský zpravodaj