Stavebnice QRP - část II.

Petr Ouředník, OK1RP, ok1rp@qsl.net

 


 


 

Jak jsme slíbili minule, budeme se v tomto druhém dílu povídání o QRP stavebnicích zabývat první kategorií, kterou jsme pracovně nazvali „Stavebnice pro experimenty“.

Modelem, který si popíšeme je Rockmite – stavebnice z dílny Small Wonder Labs, kterou vlastní Dave, K1SWL.

            Transceiver Rockmite 20m v porovnání s kreditní kartou VISA…

Jde o stavebnici, které se v USA říká „one evenning radio“, tedy zařízení postavené za jediný večer. Tyto jsou zde opravdu nesmírně oblíbené a bývají používány pro místní CW sítě, QRP kroužky či jako zdroj zábavy a poučení na skautských kempech apod.

Technická data:

  • Transceiver xtalem řízený ( neladitelný )
  • Dva pracovní kmitočty (+/- shift)
  • Napájení 8-15V
  • Přijímač – přímosměšující
  • Výkon typicky 0.5W / 12V
  • QSK provoz
  • Příposlech 700Hz
  • Automatický shift RX/TX
  • Reverzní shift
  • Zabudovaný Iambický klíč s nastavitelným rozsahem 5 – 40 WPM.

 Schéma transceiveru Rockmite, K1SWL

 

Celá stavebnice je provedena tak, aby nebylo nutné navíjet žádné cívky. Vstupní/výstupní obvod L2, L3 C15, C16, C17, je proveden na „hotových“ indukčnostech. Přijímaný signál pak přes diody D1 a D2 přichází na krystal Y1. Z hlediska přizpůsobení mezi anténou a směšovačem a také intermodulačních produktů to není ideální řešení, ale zde se jedná o naprosto funkční a jednoduché řešení. Krystal Y1 zde plní funkci vstupního laděného obvodu se šířkou pásma cca 2-3kHz/-3dB. Následuje obvod U1, což je známý směšovač NE612. Jako oscilátor je použit bipolární tranzistor Q4. Za směšovačem následuje standardní zesilovač s operačním zesilovačem. Tranzistor Q1 odděluje tento přijímací řetězec při vysílání. Zařízení má svůj oscilátor příposlechu, tvořený obvodem U3 ( PIC 12C508A). Za zmínku stojí provedení shiftu RX/TX, který je vytvářen pomocí varikapu D6 a klíčovacího tranzistoru Q2. Celé ovládání je dílem předprogramovaného obvodu U3 (PIC 12C508A). Umožňuje i tzv. reverzní shift. Tranzistor Q2 je buď sepnutý při příjmu ( při vysílání je rozepnut ) a nebo je tomu naopak. Q2 je rozepnutý při příjmu (při vysílání sepnut). Tímto „opačným“ shiftem je možno rozeznat, zda zázněj je na správné straně. Bude-li přijímaná stanice při přepnutí na „opačný“shift v nulovém zázněji, pak jsme s původním shiftem naladěni správně. V druhém případě po přepnutí na „opačný“ shift uslyšíme stanici se záznějem dvakrát vyšším a jsme naladění tzv. „na druhé straně“. Dovoláme se samosebou v případě prvním. Obvod U3 má vstupy DOT a DASH pro pastičku. Rychlost klíčování lze nastavit tak, že vstup SW obvodu U3 uzemníte na delší dobu než 250ms. Pak ve sluchátkách uslyšíte telegrafií písmeno S. Jestliže nyní stiskneme pádlo (a držíme) na straně teček, zvyšujeme rychlost klíčování. Stiskem (a držením) na straně čárek, naopak rychlost klíčování snižujeme. Jestliže pak pádlo uvolníme (není aktivní žádný vstup), po době asi 1.5 sec se procesor vrátí do normálního režimu a zůstává nastavena ta rychlost klíčování, kterou jste si nastavili. Krátkým uzemněním vstupu SW obvodu U3 (menší než 250 ms) měníme nastavení shiftu/ reversního shiftu.

 Celá stavebnice je konstruována tak, aby její oživení nevyžadovalo pokud možno žádné měřící přístroje ani nebylo nutné žádné nastavování. Při správném zapojení, zařízení pracuje na první zapnutí.  

 

Rockmite od OK1RP

Miniaturní „experimentální“ provedení Rockmite 40m OK1RP – wkd 30DXCCKoncepce je poplatná své absolutní jednoduchosti a proto jako všechna tato zařízení má i toto zapojení své nectnosti.

Vstupní díl je řešen svým způsobem geniálně použitím krystalu, solidnější vstupní pásmová propust by (i za cenu větší složitosti) však postavila přijímač jistě do lepšího světla.

Výstup z procesoru PIC pro monitor je „čistě“ obdélníkový, což je slyšet i ve sluchátkách. Koho by tedy tento stav nenechával klidným, může vřadit mezi výstup PIC a vazební kondenzátor RC člen, případně dva články za sebou dle obrázku.

 

Úprava signálu pro příposlech

 

Jak již bylo řečeno, stávají se právě tyto stavebnice cílem mnoha experimentů, vylepšování a zdokonalování.

 Jedním z nejčastějších je úprava VXO, kde vložením sériové indukčnosti resp. kapacity lze rozlaďovat krystal až o +/- několik kHz. Vždy je však třeba mít na paměti, že rozladěním pouze injekce oscilátoru větším než 1-2kHz se dostáváme mimo propustné pásmo vstupního dílu tvořeného stejným krystalem.

Dalším oblíbeným a velmi účinným doplňkem je audio filtr za směšovačem viz obrázek.

 

Audio filter Rock mite

 Audio filtr pro Rock Mite transceiver dle KD1JV

Zapojení na obrázku pochází z dílny známého KD1JV a je možné jej pořídit také ve formě stavebnice jejíž rozměry jsou přibližně poloviční k rozměrům DPS transceiveru Rock Mite.

Další z nekonečné řady modifikací a úprav je zapojení Rock Mite pro provoz RTTY. Pokud nevěříte, že je to možné, pak si prohlédněte následující obrázek.

 

RTTY interface Rock mite

RTTY interface k Rockmite pocházející od N4QA

 

Jde o jednoduchý interface, který je možné připojit ke COM portům Vašeho PC a zpracováním audio signálů z transceiveru Rock Mite pomocí zvukové karty a ovládacího programu pak navazovat spojení na RTTY.

 Kdyby Vám tohle všechno bylo ještě stále málo, pak vězte, že Váš mini transceiver je možné SW „upgradovat“ a s novým PIC procesorem resp. programem pro něj můžete získat jako mávnutím kouzelného proutku také paměťový klíč, maják, závodní klíč s automatickým počítadlem spojení apod.

 

O dalších stavebnicích si povíme zase příště.

73,
Petr, OK1RP

Aktualizováno: 22.02.2006

Radioamatérský zpravodaj

kontakt: