"Krystalový preselektor pro přijímač"


 


Řešením, které by mohlo splnit výše zmíněné požadavky na dostatečnou strmost, potlačení a nabízí zároveň možnost přeladění v úzkém rozsahu by mohl být krystalový filtr, který při vhodné mechanické konstrukci dosahuje potlačení 80dB.
Konstrukcí takových filtrů jsem se zabýval již před několika lety, avšak v té době jsem neměl dostatek času a možností na experimentování. Při hledání obdobné koncepce jsem narazil na několik různých řešení, z nichž některé byly zhodnoceny dokonce jejich zavedením do výroby profesionálními firmami a tím se dostaly mimo oblast našeho zájmu, neboť cena finálního výrobku je astronomická.
Pro nás nechť je vodítkem Peter Haylett, G3IPV, který se této problematice věnuje léta a svoje zkušenosti publikuje nejen v radioamatérské literatuře.
Vzhledem k tomu, že Peter se věnuje radioamatérskému provozu, zná dobře podmínky, se kterými se musí přijímače vyrovnat a proto vyvinul obvod, který svými parametry splňuje výše uvedené a zároveň je cenově dostupný.
 
 
 
Pokud dodržíme vhodné mechanické uspořádání, lze dosáhnout na 40m pásmu následujících parametrů:
- stopband > -80dB (5kHz od nosné v pásmu 40m)
- BW > 500Hz/-3dB
- přeladění 6kHz
Na pásmech 30m a výše lze dosáhnout až dvojnásobku přeladění pásma 40m, na kmitočtech 80/160m to bude méně.
Mě se podařilo dosáhnout na 160m přibližně následujících parametrů:
- stopband > -89dB (6kHz od nosné v pásmu)
- BW > 370Hz/-3dB
- přeladění 2,6kHz
Konstrukce:
V původním zapojení byly použity krystaly s fs=7020kHz / HC-6/U. V mém vzorku jsem použil velká pouzdra HC-49/U s fs=1830kHz. (Krystaly a.s.,Hr.Králové na http://www.krystaly.cz) Je nutné vybrat 6ks krystalů dle jejich rozptylu fs (seriová rezonance) tak, aby rozdíl nebyl větší než 50Hz. Z korespondence G3IPV vyplývá, že čím je rozdíl menší, tím jsou pochopitelně výsledky lepší, nicméně do 50Hz lze dosáhnout vynikajících parametrů.
Použité kapacity na pozicích C1-C4 jsou v původním miniaturní kapacitní trimry 1-20pF lokálního anglického výrobce. V mém případě to byly keramické kapacitní trimry 4-20pF resp. 5-60pF (v té době dostupné v HADEX s.r.o. na http://www.hadex.cz). Z téhož zdroje jsem získal i proměnný kondenzátor na pozici C5, který byl v mém případě 100pF vzduchový miniaturní. V původním zapojení byl použit C5 hodnoty 75pF. Vzájemné ovlivňování kondenzátoru a ruky vlivem kapacity těla lze odstranit isolováním osy například navlečením bužírky PVC trochu menšího průměru než je průměr osičky, kterou před použitím namočíme ve skleničce s lihem nebo podobnou látkou. Bužírka změkne a zvětší svůj objem (průměr) a po snadném navlečení vyprchá těkavá látka a zůstane PVC bužírka těsně obepínající osu kondenzátoru.
Vhodné uspořádání filtru po mechanické stránce je umístění na kvalitní desce tak, aby všechny spoje a přívody součástek byly co nejkratší. Celý filtr je pak umístěn do odlitku slitiny hliníku. ( krabičku např. Hammond dodává Conrad Electronic na http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTM2Njc4MjY5MjM=) Krabička je osazena koaxiálními konektory BNC resp. PL-259 a v mém případě byla deska pl.spoje přiletována uvnitř přímo na konektory a v rozích přišroubovaná na distančních sloupcích téhož dodavatele. Tyto komponenty lze zakoupit v GM, GES apod. nicméně pomůžou vyřazené komponenty z PC, kde podobné distanční sloupky najdeme také.
Nastavení:
Pokud máme k dispozici analyzátor, je nastavení jednoduché. Není-li tomu tak, pomůžeme si druhým přijímačem. Kondenzátory C1-C4 nastavíme tak, abychom dosáhli nejmenšího průchozího útlumu. Máme-li možnost kontrolovat útlumovou charakteristiku filtru, tím lépe.
 
73!
Petr OK1RP

Aktualizováno: 18.01.2006

kontakt: radio(zavináč)qrp.cz