"Jednoduchý PA pro pásmo 80 metrů s IRF 530  "


Celý článek z úvodní strany..


Při hledání vhodného zapojení malého a účinného zesilovače pro TCVR na 80m a pro své ostatní projekty jsem narazil na internetových stránkách na zajímavé zapojení, které využívá tranzistor HEXFET IRF530. Protože tyto tranzistory jsou na našem trhu dostupné, ale především protože jsem tyto tranzistory kdysi dostal darem, vyzkoušel jsem zmíněné zapojení původně pocházející od Wese, W7ZOI.
Vlastní zapojení neskrývá opravdu žádné záludnosti.
Je potřeba jen věnovat pozornost několika důležitějším částem jako jsou:

Útlumový článek na vstupu - správně dimenzovat odpory.
Transformátory T1,T2 - dodržet hmotu a správně zapojit začátky vinutí, viz tečky označující tzv. „horké“ konce.

Dále je třeba dbát na kvalitní dolní propust na výstupu PA, aby 2. a 3. harmonická byly potlačeny alespoň 45-55 dB. V mém případě jsem použil 9-pólovou dolní propust ( na obrázku je 7-pólová ) v Čebyševově zapojení, jejíž hodnoty je možné najít v mnoha publikacích, na internetu, nebo ji spočítat za pomocí nomogramu či ručně. Potlačení bylo při správném nastavení bez problémů lepší jak 65 dB pro 2. resp. 3. harmonickou složku. Podmínkou je samozřejmě dobré stínění celé propusti i PA, aby nemohlo docházet k obcházení signálu "bypass".
Při buzení 1.7W byl výstupní výkon v mém případě téměř 30W, což odpovídá výkonovému zisku cca 12.3 dB.
Nevýhodou tohoto zapojení je neobvyklé napájení 25V, s dnešní součástkovou základnou to však nemůže být velký problém.


73,
Petr, OK1RP
Orig.pramen: Wes Hayward, W7ZOI, USA

Aktualizováno: 10.03.2006

Radioamatérský zpravodaj

kontakt: radio(zavináč)qrp.cz